Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Genetic analysis of coat colour in Hucul horses included in Genetics Resources of Animals in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Alžběta Karbusická
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Genetická analýza zbarvení u huculských koní zařazených do genetického zdroje
Summary:V rámci této práce jsme se věnovali genům MC1R, ASIP a TBX3 na vzorku 118 klisen zařazených v genetických zdrojích České Republiky. Záměrem bylo určit genetickou strukturu klisen a analyzovat fenotypová data v porovnání s genotypem a určit případné odlišnosti. Genetická analýza prokázala rovnovážný stav u všech alel (HW pro ASIP P = 0,0,9360; pro MC1R P = 0,1661 a pro TBX3 P = 0,4434). Frekvence alel byla následující, řazeno sestupně: E (0,6780), A (0,5254), a (0,4746), d2 (0,4323), d1 (0,3542), e (0,3220) a D (0,2135). Nejčastějším genotypem byl AaEed1d2 a AaEEd1d2. V populaci byly velmi málo, nebo zcela chyběly genotypy na základě recesivních homozygotů v základních genech, také jsme neidentifikovali žádného jedince s genotypem AaEed1d1. Prokázali jsme závislost genotypu v rámci genu TBX3 s primitivními znaky, čímž jsme potvrdili předešlé práce jiných autorů tvrzení jiných autorů. Alela D je vždy spojována s výskytem primitivních znaků, avšak primitivní znaky se vyskytují i bez alely D v souvislosti s alelou d1. Genotyp d2d2 je spojován s fenotypem bez primitivních znaků nebo u kterého nelze určit, zda jedinec tyto znaky nese nebo ne.
Key words:ASIP, MC1R, TBX3, Hucul, zbarvení, primitivní znaky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D..