Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. et Ing. Jiří Vysloužil
Identification number: 16364
University e-mail: 16364 [at] node.mendelu.cz

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentificationDetails
Aktualizace elektronické aplikace "Multimediální databáze odrůd ovocných plodin"FH C-HE-H comb [term 4, year 2]
Vývoj sortimentu odrůd jabloní z hlediska historického, tržního, společenského.FH B-HE-H comb [term 6, year 3]
Výroba polymerních mikrofluidních systémů pro miniaturizované separační technikyFA D-CHE-ZCH pres [year 1]
Vztah reologických vlastností pšeničné mouky k vybraným ukazatelům mlynářské a pekařské jakosti zrnaFA B-FT-FT pres [term 6, year 3]
Vliv vybraných ukazatelů mlynářské a pekařské jakosti pšenice na reologické vlastnosti těstaFA C-FT-FQS pres [term 6, year 2]