Course syllabus B1PA - Seminar about Bachelor's Thesis I (ILE - SS 2013/2014)


     Czech          English          


Course code:
B1PA
Course title in Czech:
Seminar about Bachelor's Thesis I
Course title in English:
Seminar about Bachelor's Thesis I
Semester:
SS 2013/2014
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/4 (lectures per period / seminars per period)
Level of course: bachelor
Course type:
required
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Take bearing in the field of methodology and methodological processing of bachelory thesis; students learn basic skills in work with information and writing technical texts; lead students to systematic procedure in writing bachelory thesis and keeping formal properties.
 
Course content:
1.
Choosing topic and tutor of bachelory thesis (allowance 0/2)
2.
Determining obeserved problems (allowance 0/2)
3.
Specification of aims and methodology of bachelory thesis (allowance 0/4)
4.
Making structure and propositions of bachelory thesis (allowance 0/4)
5.Preparing data for writing technical text, literature research of information sources (allowance 0/2)
6.
Language of technical text, types and ganres of technical text (allowance 0/2)
7.
Working with data, facts, arguments and numbers in technical texts (allowance 0/2)
8.
Copyright acts, plagiarism, bibliographical quoting of documents (allowance 0/2)
9.
Formal adjusment of bachelory thesis, paper adjusment in processing word editors (allowance 0/2)
10.
Analysis of example technical texts (allowance 0/2)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
practice
28 h
0 h
consultation
0 h
4 h
preparation of presentation
20 h
20 h
elaboration and execution of projects
36 h
60 h
Total84 h84 h
 
Assessment methods:
Credit; presentation and vindication propositions of bachelory thesis according to demands and instructions of the bachelory thesis tutor. The task will be vindicated in groups. Processing literature research for bachelory thesis.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 p. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, L. Kurz práce s informacemi .  [online]. 2007. URL: http://is.muni.cz/elportal/?id=718075.

Recommended:
ČMEJRKOVÁ, S. -- DANEŠ, F. Jak napsat odborný text. 1st ed. Praha: Leda, 1999. 255 p. ISBN 80-85927-69-1.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 p. ISBN 978-80-244-1589-5.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 p. ISBN 80-85867-59-1.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 p. ISBN 978-80-7318-896-2.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training, full-time form, initial period WS 2012/2013
Field of study B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training, part-time form, initial period WS 2012/2013
 
Course listed in previous semesters:
SS 2019/2020, SS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2015/2016, SS 2014/2015 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Kateřina Halíčková on 12/02/2013.

Type of output: