Course syllabus OBOA - Subject didactics (ILE - WS 2014/2015)


     Czech          English          


Course code:
OBOA
Course title in Czech: Subject didactics
Course title in English: Subject didactics
Semester: WS 2014/2015
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/16 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type: required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Apply theoretical k knowledge of General didactics in planning and preparation of teacher of vocational subject. Gain practical experience with using activation educational methods in vocational subjects. Practical become acquainted wsith phases and patterns of education at secondary school.
 
Course content:
1.
Subject didactics as a science (allowance 1/1)
2.Scientific activity in subject didactics (allowance 1/1)
3.
Using didactic principles in teaching vocational subjects (allowance 2/2)
4.
Dividing and characteristics of educational methods in vocational subjects (allowance 6/6)
5.
Choice and using educational methods in vocational subjects (allowance 6/6)
6.
Organization forms of education at secondary vocational schools (allowance 2/2)
7.Didactic gadgets used in vocational subjects (allowance 2/2)
8.
Personality of teacher of vocational subjects (allowance 2/2)
9.
Planning and prepartaion of vocational subjects for education (allowance 2/2)
10.
Classification and evaluation of vocational subjects (allowance 2/2)
11.
Educational influence of teacher of vocational subjects (allowance 2/2)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
lecture28 h0 h
practice
28 h0 h
consultation
0 h
16 h
preparation for exam
40 h
50 h
preparation for regular assessment
20 h
34 h
writing of seminar paper
24 h
40 h
Total
140 h
140 h
 
Assessment methods:
exam
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
OURODA, S. Oborová didaktika. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 117 p. ISBN 978-80-7375-332-0.
ČADÍLEK, M. -- LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů I. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2004. 125 p.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. 322 p. ISBN 978-80-247-1821-7.
KALHOUS, Z. -- OBST, O. et al. Školní didaktika. 1st ed. Praha: Portál, 2002. 447 p. ISBN 80-7178-253-X.
101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1st ed. Praha: Portál, 1997. 310 p. ISBN 80-7178-124-X.
KUBÍČEK, Z. -- CHRÁSKA, M. -- KROPÁČ, J. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 159 p. ISBN 80-244-0561-X.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects, part-time form, initial period WS 2013/2014
Field of study B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects, full-time form, initial period WS 2013/2014
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Kateřina Halíčková on 05/21/2014.

Type of output: