Course syllabus KPOA - Kultura projevu učitele (ICV - LS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu:
KPOA
Název předmětu česky:
Kultura projevu učitele
Název předmětu anglicky:
Culture of Speech Teachers
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Teoreticky a prakticky objasnit objasnit budoucím pedagogům problematiku kultury projevu s ohledem na výkon učitelské profese.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná pravidla kultury projevu učitele (dotace 1/2)
2.
Kultura nonverbálního projevu (dotace 3/6)
3.
Kultura mluveného slova (dotace 3/6)
4.Kultura písemného projevu (dotace 2/4)
5.
Pravidla chování pedagoga a žáka (dotace 3/6)
6.
Zásady kultivované prezentace (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška14 h0 h
cvičení
28 h0 h
konzultace0 h
10 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
20 h
příprava prezentace
10 h
18 h
zpracování seminární práce12 h36 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělen na základě vypracování seminární práce na předem stanovené téma v rozsahu 5 normostran a její prezentace na semináři. Odevzdané a prezentované práce budou slovně a bodově ohodnoceny, a to jak z hlediska obsahového, tak i z hlediska formální úpravy.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BURIAN, A. Kultura projevu: Modul výuky pro řízené samostudium v DPS UOP. 1st vyd. Brno: MZLU, 2002. 56 s. ISBN 80-7157-584-4.
KROBOTOVÁ, M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
SMEJKAL, M. -- SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ, H. Lexikon společenského chování. 3rd vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 264 s. ISBN 80-247-0209-6.

Doporučená:
BLÍŽKOVSKÝ, B. Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21.století. 1st vyd. Praha: Konvoj, 2000. 251 s. ISBN 80-85615-95-9.
CARNEGIE, D. -- GOSMAN, S. Jak získávat přátele a působit na lidi. 9th vyd. Praha: Talpress, 1997. 262 s. ISBN 80-85609-12-6.
HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 7th vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. Expert. ISBN 978-80-247-2423-2.
LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1989. 229 s. ISBN 80-85605-49-X.
Pravidla mezinárodního bontonu. 1st vyd. Bratislava: Noxi, 190 s. ISBN 978-80-89179-56-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Kateřina Halíčková dne 2. 12. 2013.

Type of output: